Hotline
Hotline
Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Bu Web Sitesini (Kısacası “Site” Olarak Anılacaktır) Kullanmak İçin Lütfen Aşağıda Yazılı Koşulları Okuyunuz. İşbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca “Site Kulanım Koşulları”) Kabul Etmediğiniz Takdirde, Site’yi Kullanmaktan Vazgeçiniz.

1.1 Site’nin Sahibi İzzet Paşa Mahallesi, Yeni Yol Cadde, No:3 Nurol Tower Kat:6 Ofis No:601 Kapı No:19 Şişli/İstanbul Adresinde İkamet Eden Kreditörkredi Danışmanlığı ve Finansal Hizmetler Ltd. Şti. (Bundan Böyle Kısacası “Kreditörkredi” Olarak Anılacaktır) Olup, Site’de Sunulan Hizmetler Kreditörkredi Tarafından Sağlanmaktadır. Site Sahibi Bu Site’de Yer Alan Veya Alacak Olan Bilgileri, Formları, İçeriği, Site’yi, Site Kullanma Koşullarını Dilediği Zaman Değiştirme Hakkını Saklı Tutmaktadır.

1.2 Bu Site’de Sunulan Hizmetlerden Belirli Bir Bedel Ödeyerek Ya Da Bedelsiz Olarak Yararlananlar Veya Herhangi Bir Şekilde Site’ye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi Aşağıdaki Kullanım Koşullarını Kabul Etmiş Sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım Koşulları’nı Kreditörkredi Dilediği Zaman Değiştirebilir. Bu Değişiklikler Periyodik Olarak Site’de Yayınlanacak Ve Yayınladığı Tarihte Geçerli Olacaktır. Kreditörkredi Tarafından İşbu Site Kullanım Koşulları’nda Yapılan Her Değişikliği Site Hizmetlerinden Yararlanan Ve Site’ye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi Önceden Kabul Etmiş Sayılmaktadır.

1.3 İşbu Site Kullanım Koşulları 20/6/2020 Tarihinde En Son Değişiklik Yapılarak Ve Web Sitesi Üzerinden Yayınlanarak; Site’yi Kullanan Her Kişi Tarafından Erişimi Mümkün Kılınıp Yürürlüğe Konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları Ayrıca, Kreditörkredi Hizmetlerinden Yararlanacak Olan Kullanıcılar’la Ve İş Ortaklarıyla Yapılmış Ve/Veya Yapılacak Olan Her Türlü Sözleşmenin De Ayrılmaz Bir Parçasıdır. Tanımlar

2.1 Site: Kreditörkredi Tarafından Belirlenen Çerçeve İçerisinde Çeşitli Hizmetlerin Ve İçeriklerin Sunulduğu Çevrimiçi(On-Line) Ortamdan Erişimi Mümkün Olan Web Sitesini;

2.2 Kullanıcı(lar): Site’ye Çevrimiçi(On-Line) Ortamdan Erişen Her Gerçek Ve Tüzel Kişi(Ler)İ;

2.3 Link(ler): Site Üzerinden Bir Başka Web Sitesine, Dosyalara, İçeriğe Veya Başka Bir Web Sitesinden Site’ye, Dosyalara Ve İçeriğe Erişim Mümkün Kılan Bağlantı(Lar);

2.4 İçerik(ler): Site Ve/Veya Herhangi Bir Web Sitesinden Yayınlanan Veya Erişimi Mümkün Olan Her Türlü Bilgi, Dosya, Resim, Rakam, Fiyat Vb. Görsel, Yazınsal Ve İşitsel İmgeleri İfade Eder. Genel Hükümler

3.1 Kreditörkredi, Site Dahilinde Erişime Açtığı Hizmetler Ve İçerikler’den Hangisinin Ücrete Tabi Olacağını Belirlemekte Tamamen Serbesttir.

3.2 Kreditörkredi’nin Sunduğu Hizmetlerden Yararlananlar Ve Site’yi Kullananlar, Yalnızca Hukuka Uygun Ve Şahsi/Kurumsal Amaçlarla Site Üzerinden İşlemler Yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site Dahilinde Yaptığı Her İşlem Ve Eylemdeki Hukuki Ve Cezai Sorumluluk Kendilerine Aittir. Her Kullanıcı, Kreditörkredi Ve/Veya Başka Bir Üçüncü Şahsın Haklarına Tecavüz Teşkil Edecek Nitelikteki Herhangi Bir İş Ve Eylemde Bulunmayacağını; Yazılı, Görsel Ve İşitsel Bilgileri Açıklamayacağını, Kreditörkredi’ye Açıkladığı Her Türlü Yazılı,Görsel Ve İşitsel Bilginin Kreditörkredi’ye Açıkladığı Sırada Her Türlü Biçimde Kullanılması, İşlenmesi, Saklanması, Açıklanması Ve Üçüncü Kişilere Karşı İfşa Edilmesi Konusunda Kreditörkredi’nin Münhasır Hak Sahibi Olduğunu Kabul , Beyan Ve Taahhüt Eder. Kullanıcı, Site Dahilinde Bulunan Resimleri, Metinleri, Görsel Ve İşitsel İmgeleri, Video Klipleri, Dosyaları, Veri Tabanlarını, Katalogları Ve Listeleri Çoğaltmayacağını, Kopyalamayacağımı, Dağılmayacağını, İşlemeyeceğini, Gerek Bu Eylemleri İle Gerekse De Başka Yollarla Kreditörkredi İle Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Olarak Rekabete Girmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir.

3.3 Site Dahilinde Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerden Ve Yayınlanan İçeriklerden Dolayı Kreditörkredi’nin, İşbirliği İçinde Bulunduğu Kurumların, Kreditörkredi Çalışanlarının Ve Yöneticilerinin, Kreditörkredi Yetkili Satıcılarının Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Herhangi Bir Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanan Ve Yayınlanan Bilgilerin, İçeriklerin, Görsel Ve İşitsel İmgelerin Doğruluğu Ve Hukuka Uygunluğunun Taahhüdü Bütünüyle Bu Eylemler, Gerçekleştirilen Üçüncü Kişilerin Sorumluluğundadır. Kreditörkredi, Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerin Ve İçerikler’in Güvenliğini, Doğruluğunu Ve Hukuka Uygunluğunu Taahhüt Ve Garanti Etmemektedir.

3.4 Kullanıcılar, Site’yi Kullanarak, Kreditörkredi’nin, Diğer Kullanıclar’ın Ve Üçüncü Kişilerin Aleyhine Hiçbir Faaliyette Bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerine Ve Hukuka Aykırı Olarak Gerçekleştirdikleri Site Üzerindeki Faaliyetler Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Veya Uğrayabilecekleri Zararlardan Dolayı Kreditörkredi’nin Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Hiçbir Sorumluluğu Yoktur.

3.5 Kullanıcılar, Kreditörkredi’ye Site Dahilinde Kendileri Tarafından Sağlanan Bilgilerin Ve İçerikler’in Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Kabul Ve Taahhüt Etmektedirler. Kreditörkredi, Kullanıcılar Tarafından Kreditörkredi’ye İletilen Veya Site Üzerinden Kendileri Tarafından Yüklenen, Değiştirilen Ve Sağlanan Bilgiler Ve İçerikler’in Doğruluğunu Araştırma; Bu Bilgi Ve İçeriklerin Güvenli, Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Taahhüt Ve Garanti Etmekle Yükümlü Ve Sorumlu Değildir.

3.6 Kullanıcılar, Site Dahilinde Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Haksız Rekabete Yol Açarak Faaliyetlerde Bulunmayacağını, Kreditörkredi’nin Ve Üçüncü Kişilerin Şahsi Ve Ticari İtibarını Sarsacak, Kişilik Haklarına Tecavüz Ve Taarruz Edecek Fiilleri Gerçekleştirmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir

3.7 Kreditörkredi, Site Dahilinde Sunulan Hizmetleri Ve İçerikler’i Her Zaman Değiştirebilme Hakkını Saklı Tutmaktadır. Kreditörkredi, Bu Hakkını Hiçbir Bildirim De Bulunmadan Ve Önel Vermeden Kullanabilir. Kullanıcılar, Kreditörkredi’nin Talep Ettiği Değişiklik Ve/Veya Düzeltmeleri İvedi Olarak Yerine Getirmek Zorundadırlar. Kreditörkredi Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme İstekleri Gerekli Görüldüğü Takdirde Doğrudan Kreditörkredi Tarafından Yapılabilir. Kreditörkredi Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme Taleplerinin, Kullanıcılar Tarafından Zamanında Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Doğan Veya Doğabilecek Zararlar, Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar Tarafından Kullanıcılar’a Aittir.

3.8 Site Üzerinden, Kreditörkredi’nin Kendi Kontrolün De Olmayan Ve Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu Ve İşlettiği Başka Web Sitelerine Ve/Veya İçerikler’e Ve/Veya Dosyalara Kreditörkredi Tarafından Link Verilebilir. Bu Linkler Sadece Referans Kolaylığı Nedeniyle Sağlanmış Olup, İlgili Web Sitesini Veya İşleten Kişiyi Destekleyici Veya Web Sitesi Veya İçerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Türde Bir Beyan Veya Garanti Niteliği Taşımamaktadır. Site Üzerindeki Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Siteleri, Dosyalar Ve İçerikler İle Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Sitelerinden Sunulan Hizmetler Veya Ürünler Veya Bunların İçerikler’i Hakkında Kreditörkredi’nin Herhangi Bir Sorumluluğu Yoktur.

3.9 Kreditörkredi, Site Üzerinden Kullanıcılar Tarafından Kendisine İletilen Bilgileri ‘’Gizlilik Politikası’’ Ve Kullancılar Ve Diğer Taraflarla Yaptığı Sözleşmelerin Hükümleri Doğrultusunda Kullanabilir, Bu Bilgileri İşleyebilir, Bir Veri Tabanı Üzerinde Tasnif Edip Muhafaza Edilir. Kreditörkredi Aynı Zamanda; Kullanıcı Veya Ziyaret Edenin Kimliğini, Adresini, Elektronik Posta Adresi, Telefonunu, Ip Adresini, Site’nin Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiğini, Domain Tipini, Tarayıcı (Browser) Tipini, Tarih Ve Saat Gibi Bilgileri Kullanıcılar’la İş Ortaklarıyla Ve Taraflarla Yaptığı Sözleşmeler Kapsamında Ve İstatiki Değerlendirme Ve Kişiye Yönelik Hizmetler Sunma Gibi Amaçlarla Da Kullanılabilir. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1 Bu Site Dahilinde Erişilen Veya Hukuku Uygun Olarak Kullanıcılar Tarafından Sağlanan Bilgiler Ve Bu Site’nin (Sınırlı Olmamak Kaydıyla Tasarım, Metin, İmge, Html Kodu Ve Diğer Kodlar ) Tüm Elemanları (Hepsi Birden ‘’Kreditörkredi’nin Teklif Haklarına Tabi Çalışmaları’’ Olarak Alınacaktır) Kreditörkredi’ye Ait Ve/Veya Kreditörkredi Hizmetlerini, Kreditörkredi Bilgilerini Ve Kreditörkredi’nin Teklif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Yeniden Satmak, İşlemek, Paylaşmak, Dağıtmak, Sergilemek Veya Başkasına Kreditörkredi’nin Hizmetlerine Erişim Veya Kullanım İzni Vermek Hakkına Sahip Değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde Kreditörkredi Tarafından Sarahaten İzin Verilen Durumlar Haricinde, Kullanıcılar, Kreditörkredi’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Çoğaltamaz, İşleyemez, Dağıtamaz Veya Bunlardan Türemiş Çalışmalar Yapamaz Veya Hazırlayamaz.

4.2 İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde Kreditörkredi Tarafından Sarahaten Yetki Verilmediği Hallerde, Kreditörkredi Hizmetlerine, Kreditörkredi Bilgilerine, Kreditörkredi Telif Haklarına Tabi Çalışmalarına, Kreditörkredi Ticari Markalarına, Kreditörkredi Ticari Görünümüne Veya Site Vasıtasıyla Sağladığı Başkaca Varlık Ve Bilgilere Yönelik Haklarını Saklı Tutmaktadır.

Site Kullanım Koşulları’nda Değişiklikler

Kreditörkredi, Tamamen Kendi Takdirine Bağlı Olarak İşbu Site Kullanım Koşulları’nı Herhangi Bir Zamanda Site’de İlan Ederek Değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın Değişen Hükümleri, İlan Edildikleri Tarihte Geçerlilik Kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın Tek Taraflı Beyanları İle Değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken Mücbir Sebep Sayılan Tüm Durumlarda, Kreditörkredi İşbu Site Kullanım Koşulları Ve ‘’Gizlilik Politikası’ndan Herhangi Birini Geç İfa Etme Veya İfa Etmeme Nedeniyle Yükümlü Değildir.Bu Ve Bunun Gibi Durumlar, Kreditörkredi Açısından, Gecikme Veya İfa Etmeme Veya Temerrüt Addedilmeyecek Veya Bu Durumlar İçin Kreditörkredi’nin Herhangi Bir Tazminat Yükümlülüğü Doğmayacaktır. ‘’Mücbir Sebep’’ Terimi, İlgili Tarafın Makul Konrolü Haricinde Ve Kreditörkredi’nin Gerekli Özeni Göstermesine Rağmen Önleyemediği Olaylar Olarak Yorumlanacaktır. Bunun Yanında Sınırlı Olamamakla Koşuluyla, Doğal Afet, İsyan, Savaş, Grev, İletişim Sorunları, Altyapı Ve İnternet Arızaları, Elektrik Kesintisi Ve Kötü Hava Koşulları, Kreditörkredi’nin Gerekli Bilgi Güvenliliği Önlemleri Almasına Karşın Site’ye Ve Sisteme Yapılan Saldırılar Gibi Durumlar Mücbir Sebep Olaylarına Dahildir.

Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

İşbu Site Kullanım Koşulları’nın Uygulamasında, Yorumlanmasında Ve Bu Site Kullanım Koşulları Dahilinde Doğan Hukuki İlişkilerin Yönetiminde Yabancılık Unsuru Bulunması Durumunda Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları Hariç Olmak Üzere, Türk Hukuku Uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları’ndan Dolayı Doğan Veya Doğabilecek Her Türlü İhtilafın Halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri Ve İcra Daireleri Yetkilidir.

Yürürlülük Ve Kabul

İşbu Site Kullanım Koşulları Kreditörkredi Tarafından Site İçerisinde İlan Edildiği Tarihte Yürürlük Kazanır. Kullanıcılar, İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerini Site’yi Kullanmakla Kabul Etmiş Olmaktadırlar. Kreditörkredi, Dilediği Zaman İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerinde Değişikliğe Gidebilir Ve Değişiklikler Versiyon Numarası E Değişiklik Tarihi Belirtilerek Site Üzerinden Yayınladığı Tarihte Yürürlüğü Girer.

Gizlilik Politikası

Kreditörkredi, Kullanıcıların Kendisine www.kreditorkredi.com Adlı Web Sitesi (‘’Web Sitesi’’) Üzerinden Elektronik Ortamdan İletilen Kişisel Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. Kreditörkredi, Kişisel Bilgileri, Üçüncü Kişilere, Bilgilerin Toplanması İle İlgili Açıklanan Amaçlar Dışında Paylaşmayacak, Satmayacak Veya Kullandırmayacaktır.

Web Sitesi Vasıtasıyla Web Sitesi’ne Üyelik Veya Satıcı Olma Gibi Sıfatların Kazanılması İçin Kullanıcıların Kendileriyle İlgili Bir Takım Kişisel Bilgileri (Ad-Soyad, Telefon, Adres, E-Posta Adresleri Gibi) Vermeleri Gerekmektedir. Kreditörkredi, Talep Edilen Bilgileri Kreditörkredi Veya İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler Tarafından Doğrudan Pazarlama Yapmak Amacıyla Kullanılabilir. Kişisel Bilgiler Gerektiğinde Kullanıcıyla Temas Kurmak İçin De Kullanılır. Kreditörkredi Tarafından Talep Edilen Bilgiler Veya Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler Veya Web Sitesi Üzerinden Yapılan İşlemlerle İlgili Bilgiler Kreditörkredi Ve İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler Tarafından Kullanıcının Kimliği İfşa Edilmeden Çeşitli İstatistiki Değerlendirmeler, Veri Tabanı Oluşturma Ve Pazar Araştırmalarında Kullanılabilir.

Kreditörkredi, Web Sitesi Dahilinde Başka Sitelere Link Verebilir. Kreditörkredi, Link Vasıtasıyla Erişilen Sitelerin Gizlilik Uygulamaları Ve İçeriklerine Yönelik Herhangi Bir Sorumluluk Taşımamaktadır.

Kullanıcıya Ait Kişisel bilgiler, Ad-Soyad, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Kullanıcıyı Tanımlamaya Yönelik Her Türlü Bilgiyi İçermektedir. Kreditörkredi, İşbu Gizlilik Politikasında Aksi Belirtilmedikçe Kişisel Bilgilerden Herhangi Birini Kreditörkredi’nin İşbirliği İçinde Olmadığı Şirketlere Ve Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. Aşağıda Belirtilen Durumlarda Kreditörkredi, İşbu Gizlilik Politikası Hükümleri Dışına Çıkarak Kullanıcılara Ait Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklayabilir. Bu Durumlar;